Details

Startnummer 45706
NaamNathalie van Raaij
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieV40
Snelheid11.456 km/uur
Tempo5:14 min/km
Nettotijd36:40
Bruto tijd49:58
Positie 1477 van 6727 totaal14776727 TOTAAL Positie 42 van 577 V4042577V40
FINISH Job Verdonschot 49:39JV Elsa Smeets 49:39ES Cas Timmermans 49:39CT Shirley Nijkamp 49:39SN Matthijs van Oostrom 49:39MO Marjon Hoorens 49:39MH Denice Boerma 49:39DB Wim de Jager 49:40WJ Wout Jonker 49:40WJ Baukje Lamers 49:40BL Carla Salet 49:40CS Balthasar Willich 49:41BW Tana Peters 49:41TP Joscha de Bie 49:41JB Jolanda Post 49:41JP Philip Oskamp 49:41PO Mieke Lenting 49:42ML Marianne Geurts 49:42MG Demi Kampers 49:43DK Wim Looijen 49:43WL Michelle Leech 49:43ML Marjolein van der Kleij 49:43MK Anne-Fleur Balfoort 49:44AB Thomas Jonkman 49:44TJ Carli van den Berg 49:44CB Sanne Jansen 49:44SJ Joerie te Grotenhuis 49:45JG Roland Kuijpers 49:45RK Roel Mooren 49:45RM Petra Poppeliers 49:45PP Annet Kuijpers 49:45AK Leander Reulink 49:46LR Irene Ittmann 49:46II Suzanne de Koning 49:46SK Tessa Waterberg 49:47TW Frida Blonk 49:47FB Esmée de Graaf 49:48EG Marianne van Braak-Obbes 49:48MB Kiyara Venner 49:48KV Pema Sanpai 49:48PS Marcel Abbas 49:48MA Jeanine Hamstra 49:48JH Freek Spithoven 49:49FS Noah Dekker 49:49ND Doret van Muilekom 49:49DM Ron Maas 49:49RM Christien Ligtenberg 49:49CL Jan Willemsen 49:50JW Dick van der Sar 49:50DS Sylvia Wismans 49:50SW Anandi Sweere 49:51AS Tamara Pleiter 49:51TP Marieke Stijf 49:51MS Sam Wijdeveld 49:51SW Lotte Hulstijn 49:51LH Marieke Volman 49:51MV Wouter Luijtjes 49:52WL Joost Spekschoor 49:52JS Peter van der Heijden 49:52PH Maringka van Amerongen 49:52MA Daniëlle Udo 49:52DU Niels ter Voert 49:52NV Esther Sprick 49:53ES Sander Reijenga 49:53SR Merrill Kasanwidjojo 49:53MK Helma Hubers 49:53HH Eva Jakob 49:53EJ Hilde Motz 49:53HM Ewelina Potasiak 49:54EP Mathilde Schaap 49:54MS Lieke Smits 49:54LS Thom Smits 49:54TS Janine Verhaaff 49:54JV Frans Bakker 49:54FB Martijn Reijenga 49:55MR Dawid Koszyczarski 49:55DK Marcel van de Weerd 49:55MW Marlijn Meyers 49:55MM Carlo Staring 49:55CS Michelle de Groot 49:55MG Leon Gulikers 49:55LG Judith Gulikers 49:55JG Marciano Lamlal 49:56ML Joost Stricker 49:56JS Jantina van Capellen 49:57JC Lucky Korvemaker 49:57LK Astrid Grisel 49:57AG Nathalie van Raaij 49:58NR Coert Langenhuijzen 49:58CL Suzanne Riet 49:58SR Tineke Peul 49:58TP Wouter Klaver 49:59WK Nick van Meel 49:59NM Marleen Kosters 49:59MK Marion Walraven 49:59MW Liselijn Wisman 49:59LW Stefan Olde 50:00SO Twan de Bruijn 50:00TB Liewe Jansen 50:00LJ Alixe van Belle 50:01AB René Terporten 50:01RT Judith Waijer 50:01JW Martijn Waijer 50:01MW Mart van Beek 50:02MB Suzanne Thiessen 50:02ST Siem van Malm 50:02SM Jitske Zweeris 50:02JZ Annet van Egteren 50:03AE Annebeth Verhoef 50:03AV Debbie Neyman 50:03DN Johan Arts 50:04JA Ilse Geurts 50:04IG Dennis Ros 50:04DR Laura Bicknell 50:04LB Othman Chenan 50:04OC Ans van de Wiel 50:05AW Malou Ensink 50:05ME Lisa Dulfer 50:05LD Judith Blankenspoor 50:05JB Janneke Olthof 50:05JO Iris Wiltink 50:06IW Femke Bosmans 50:06FB Joris Ros 50:06JR Francien Broekman 50:06FB Renske Schellens 50:07RS Marjolein Broers 50:07MB Vincent Besselink 50:07VB Simon van Veelen 50:08SV Nicole Roelofs 50:08NR Jeremy Daelmans 50:08JD Ron Daelmans 50:08RD Kees van Dijk 50:08KD Marion Carol 50:08MC Vincent de Graaff 50:10VG Jesper de Graaff 50:10JG Marc Hijdra 50:10MH Jolieke Giezen 50:10JG Mady Lopez Cuijten 50:11MC Joy Joosten 50:11JJ Eveline Post 50:11EP Keanu Kiriwenno 50:12KK Angela Hollander 50:12AH Janne Swinkels 50:12JS Loes Vercoulen 50:12LV Michel Neervoort 50:12MN Klaas-Jan Regien 50:13KR Jessica Goertz 50:13JG Janine Janssen 50:13JJ Judith Janssen 50:13JJ Ricky Koster 50:13RK Joost Boekema 50:14JB Anne Maaike Berger 50:14AB Kathelijn de Wit 50:14KW Elles Verheul 50:14EV Clementine Reijrink 50:14CR Arjan Morel 50:14AM Ivo Rieu 50:15IR Linda Vink 50:16LV Inge van Roosmalen 50:16IR Sanne van Vegchel 50:17SV Finish overzichtVrouwMan+19 sec49:58-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.