Details

Startnummer 45676
NaamMarjolijn Boeren
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieV55
Snelheid9.513 km/uur
Tempo6:18 min/km
Nettotijd44:09
Bruto tijd56:32
Positie 4386 van 6727 totaal43866727 TOTAAL Positie 108 van 234 V55108234V55
FINISH Margriet Blom 56:13MB Natasja Mazeland 56:13NM Michel Helders 56:15MH Laetitia van Vree 56:15LV Irene op den Buijs 56:15IB Monique Eekelder 56:15ME Gerard Vrijaldenhoven 56:15GV Mirjam de Jonge 56:15MJ Tom Dries 56:16TD Marcel Witjes 56:16MW Minke Dirksen 56:16MD Simone Toppers 56:17ST Peter Bouma 56:17PB Edwin Schenkel 56:18ES Ester Visser 56:18EV Monique Hoogland 56:18MH Marloes Hendrickx 56:18MH Karin Visscher 56:19KV Louise Arnoldussen 56:19LA Lonneke Verhoeff 56:19LV Erik de Kluijver 56:19EK Patricia Winteraeken 56:19PW Roksanne Puijn 56:20RP Melissa Lolli 56:20ML Frank Regeer 56:20FR Wilco den Besten 56:20WB Jan Stierum 56:21JS Ken Matthews 56:21KM Cor van der Sluijs 56:22CS Martine Luiken-Mus 56:22ML Jantien Obbink 56:22JO Ralf Winkenius 56:22RW Caroline de Kruijff 56:22CK Pauliene Bol 56:23PB Liesbeth Schouten 56:23LS Betty Heijnen-Letemahulu 56:23BH Christel Poelmans 56:24CP Lian Verstegen 56:24LV Reggy Verbist 56:24RV Willemijn Jansen 56:24WJ Bidjay Dhoenmoen 56:24BD Corrie van Ravenhorst 56:25CR Remon van Wolfswinkel 56:25RW Thed van Harn 56:25TH Elise Lamers 56:25EL Bas Thomassen 56:25BT Robyn Pronk 56:25RP Anne Nelissen 56:25AN Inge Strik 56:26IS Ellen Bos 56:26EB Kim Hiddink 56:26KH Gerwin van Schoonhoven 56:27GS Anita van Dijk-Raaijmakers 56:27AD Floor Groothuizen 56:27FG Frederik Martens 56:27FM Tine Pijnenburg 56:27TP Jolien de Bruin 56:27JB Simone van der Kaa 56:28SK Lidia Beetstra-Moree 56:28LB Noortje Kemna 56:28NK Anja Hulshof 56:28AH Liselotte van Houwelingen 56:28LH Hein van der Werff 56:29HW Lise Kok 56:29LK Lisa van Sark 56:30LS Carrie Zanders 56:30CZ Annemiek de Wolf 56:30AW Veronique Schulingkamp 56:31VS Esther Schulingkamp 56:31ES Marcel Steinebach 56:32MS Thomas Reyers 56:32TR Mike Cremers 56:32MC Maaike van Hal 56:32MH Rosemarijn Bosman 56:32RB Erica Buijs 56:32EB Marjolijn Boeren 56:32MB Lara Daanen 56:33LD Barbara Daanen 56:33BD Rene Saleming 56:33RS Ilona Westerhof 56:33IW Ron van Uden 56:34RU Shivaraj Guyalahalli Lakshmipath 56:34SL Karina Tjoink 56:34KT Denise Thus 56:35DT Edwin de Bruin 56:35EB Ike Schuiling 56:35IS Joppe Heijs 56:35JH Paul Kok 56:35PK Amé Huige 56:35AH Ineke Huijsdens 56:35IH Astrid Kloosterman 56:36AK Astrid van Hout 56:37AH Jeanne van der Cammen 56:37JC Astrid Koopman-Kloppers 56:38AK Hanny Beelen 56:38HB Ans van Soest 56:38AS Lars Vos 56:39LV Hanneke Berndsen-Wolf 56:39HB Annemie Smits 56:40AS Nelly Takken 56:40NT Yuri Baelemans 56:41YB Ria Willems 56:41RW Heleen Hanny 56:41HH Odilia van Kempen 56:41OK Bram van de Ven 56:42BV Ivo den Haan 56:42IH Wilco Hogenkamp 56:42WH Carla van Dijk 56:42CD Cindy Isaak 56:44CI Shannen Wanders 56:44SW Cedric Dundas 56:44CD Huub Lenders 56:45HL Gerrit den Besten 56:45GB Cindy Gerritzen 56:45CG Madelief Lenders 56:46ML Albert Jurgens 56:46AJ Lieke van Lieshout 56:47LL Marian van de Klift Heijmans 56:47MH Anouk Groothuizen 56:48AG Jesse de Reuver 56:49JR Yvonne de Ridder 56:49YR Deborah Mikkers 56:49DM Tristan van Leest 56:50TL Rogier de Vries 56:51RV Joris Paree 56:51JP Henny Terpstra-Hoving 56:51HT Kim Gerrits 56:51KG Jurgen Manders 56:51JM Bianca Schrurs 56:51BS Ellen Dijkstra 56:51ED Finish overzichtVrouwMan+19 sec56:32-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.