Details

Startnummer 43944
NaamAya El Missaoui
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieVSR
Snelheid9.261 km/uur
Tempo6:29 min/km
Nettotijd45:21
Bruto tijd53:48
Positie 4835 van 6727 totaal48356727 TOTAAL Positie 1071 van 1578 VSR10711578VSR
FINISH José Coppens 53:29JC Mareti Koopmans 53:29MK Anke Boumans 53:29AB Mirjam Jacobs 53:30MJ Sander de Vries 53:32SV Judith Schonhoven 53:32JS Miriam van der Maten 53:33MM Leo Harms 53:33LH Mia van Riet 53:33MR Gratia van der Meijde 53:33GM Hanneke Brouwers 53:33HB Tom Oud Vreeswijk 53:34TV Eric Bosch 53:34EB Angeliek Arts 53:34AA Frauke Van der Beek 53:34FB Kim Messelink 53:34KM Ethie de Graaf 53:34EG Marijke de Graaf 53:34MG Raul Wittenberg 53:35RW Marleen de Laat 53:35ML Marion Lookman-Welting 53:36ML Ank Greijmans 53:36AG Annemarie de Jong 53:36AJ Karen Jens 53:36KJ Jan Hendriks 53:37JH Liesbeth Diemel 53:37LD Pieter Griffioen 53:38PG Adjan Dammers 53:38AD Nicole Richter 53:38NR Mirjam Veeger 53:38MV Caroline Wallaart 53:38CW Paulien Uhlenbeck 53:38PU Monique Feenstra 53:38MF Geertjan te Poele 53:39GP Vivianne van den Brink 53:39VB Marjorie van Hest 53:39MH Yvette Taken 53:39YT Gonneke Visser 53:39GV Annemiek Voermans 53:40AV Loes Heuves 53:40LH Claudia Schepers-Stegeman 53:40CS Lisa Schepers-Stegeman 53:40LS Loes Akkers-van Altena 53:40LA Michčlle Sülter 53:41MS Ties Bomer 53:41TB Daniel van Dijk 53:42DD Britt Termes 53:42BT Pauline Kuks 53:42PK Vera de Jong 53:42VJ Jaap Visser 53:43JV Lotte Bauhuis 53:43LB Manuel Oud 53:44MO Oscar Nijhof 53:44ON Sander Wietzes 53:44SW Kitty Visser 53:44KV Sebastiaan Niggebrugge 53:44SN Monica Etman 53:44ME Maria van der Meulen 53:45MM Jeroen Wientjes 53:46JW Marijke Hofmeester 53:46MH Mirjam van Velsen-Dijkstra 53:46MV Piet Wietzes 53:46PW Debby van Mil 53:46DM Bernd Schoofs 53:46BS Hanneke van der Zwaag 53:47HZ Wietske van der Zwaag 53:47WZ Ellie van Dinther 53:47ED Kirsten van Ossenbruggen 53:47KO Marieke Schutten 53:47MS Juan Rooijakkers 53:48JR Andy Hendrikx 53:48AH Brenda Klip 53:48BK Aya El Missaoui 53:48AM Guus de Bruijn 53:48GB Jan Braat 53:49JB Wilson Wong 53:49WW Rinke Verdiesen 53:49RV Lisa Heutinck-Lubbers 53:49LH Hanneke Peters 53:49HP Harriët Gilham 53:49HG Diana van Breemen 53:49DB Dré van der Schuur 53:49DS Anita Verwaal 53:49AV Mark Doornhein 53:50MD Anique Mangnus 53:50AM Linda Beumer 53:51LB Jesse Valentijn 53:51JV Marieke Hudepohl 53:51MH Jan Klomp 53:52JK Monet Dokter 53:52MD Marleen van Schagen 53:52MS Judith van Schagen 53:52JS Margriet Terpstra 53:52MT Ronald Walter 53:52RW Marianne Braam 53:52MB Mike Kip 53:52MK Shirley Bisseling 53:52SB Joost Timp 53:52JT Roeland Verrips 53:53RV Remko van Vugt 53:53RV Simone Kohler 53:53SK Femke de Jong 53:53FJ Laura Hijmans 53:53LH Ives van Neck 53:54IN Karin Arnts 53:54KA Roger Peters 53:54RP Peter Jansen 53:54PJ John Bisseling 53:54JB Debora Hendriks 53:54DH Bernadette Heijmen 53:54BH Doekle Steensma 53:54DS Esther Horsten 53:54EH Linda Ambrosius 53:54LA Dominik Schoofs 53:55DS Suzanne Vermeulen 53:55SV Richard Voogt 53:56RV Renske van Veelen 53:56RV Salo Hendriks 53:56SH Jolanda van Vugt 53:57JV Harry Willems 53:57HW Leonie Heijsen 53:57LH Fransje van den Akker 53:57FA Irmgard Poelmans 53:58IP Youri van Schijndel 53:58YS Karin Kanij 53:58KK Jolette Middeljans 53:59JM Mariska van der Linden 53:59ML Fleur Soomers 54:00FS Haije de Vries 54:00HV Lars van den Berg 54:00LB Bodhi van Dam 54:00BD Maxime de Groot 54:00MG Yvonne Heijmink 54:00YH Lucien Thissen 54:00LT Petra Janssen 54:00PJ Patricia Giesen 54:01PG Puck van Rossum 54:01PR Alyde Krebbers 54:01AK Fem Verhoeven 54:02FV Chris Joannes 54:03CJ Nina Smaling 54:03NS Laura Eijmers 54:03LE Mandy van Aalten 54:03MA Daniëlle Schattenberg 54:03DS Marcel Appelman 54:03MA Susanne Lambregts 54:05SL Wes Lambregts 54:05WL Lizet Scholte 54:05LS Chris Danen 54:06CD Briënne Kersten 54:06BK Jacqueline de Swart 54:06JS Miranda van Cleef 54:06MC Marleen Vergeldt 54:06MV Evelien Naterop 54:06EN Laura Kleinstapel 54:06LK Roy Vranken 54:07RV Maajke Stoetzer 54:07MS Finish overzichtVrouwMan+19 sec53:48-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.