Details

Startnummer 43897
NaamRonald de Valk
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieM50
Snelheid8.679 km/uur
Tempo6:55 min/km
Nettotijd48:24
Bruto tijd54:58
Positie 5787 van 6727 totaal57876727 TOTAAL Positie 260 van 295 M50260295M50
FINISH Erik Wolters 54:39EW Lieke Wijnhoven 54:39LW Hannah Douglas 54:39HD Yvonne Artz 54:39YA Romy Hus 54:39RH Gerard Zijderveld 54:40GZ Berend Berlijn 54:41BB Martine voor de Poort 54:41MP Matthijs van de Water 54:41MW Audrey Davies 54:41AD Anne-Marie Plomp 54:41AP Marieke Nellissen 54:42MN Nathalie van Noort 54:43NN Michael Ankersmit 54:43MA Jose Alferink 54:43JA Nilüfer Mulder 54:43NM Ron Hendriks 54:44RH Yvonne Slagmeulen 54:44YS Yvonne Zweers 54:44YZ Jos van Reen 54:44JR Renate Logtens 54:45RL Katharina Veen 54:45KV Hanneke van Ooijen 54:46HO Marieke Otten-van Eijk 54:46ME Simone Caron 54:47SC Anita Staal 54:48AS Wim Starren 54:48WS Joyce Gasse 54:48JG Robin Krimp 54:49RK Marian Roelofsen 54:49MR Eddy Kobes 54:50EK Silke Kobes 54:50SK Monique Reijnen 54:50MR Marijke de Leeuw 54:51ML Daisy Damen 54:51DD Saskia Voet-van Leur 54:51SL Femke Berndsen 54:51FB Mayke Nillesen 54:51MN Lonneke Heijnen 54:52LH Maryke Heijnen 54:52MH Manon de Laat 54:52ML Ayuk Bakia 54:52AB Rob van Kerkhof 54:52RK Liz van Driel 54:52LD Jacolien Boer 54:53JB Mitchel Marcks 54:53MM Eva Janssen 54:54EJ Vince Marcks 54:54VM Lotte Kleintjes 54:54LK Sanne Bouwman 54:54SB Sanne Bitter 54:55SB Tim Timmer 54:55TT Sanne te Boekhorst 54:55SB Christi-Mari Zonnenberg 54:55CZ Niels Stoker 54:56NS Daan Blom 54:56DB Wouter van de Vlasakker 54:56WV Imke van den Berg 54:56IB Lauri van den Berg 54:56LB Sigrid Aretz 54:57SA Wilma Derksen 54:57WD Chris Hordijk 54:58CH Marleen Thijssen 54:58MT Marissa Zegers 54:58MZ Pauline Janssen 54:58PJ Ronald de Valk 54:58RV Pauline Saeijs 54:59PS Patrick Bruijnse 54:59PB Ivo Nieuwenhuis 54:59IN Dirk-Jan Burger 55:01DB Evelyn Klijsen-Roest 55:01EK Nancy Kuijken 55:01NK Jennifer van Zwol 55:01JZ Marion Bootsman 55:02MB Joop de Bont 55:02JB Lieselotte van Zwol 55:02LZ Max van Pijkeren 55:02MP Anne Schoofs 55:02AS Michiel Caron 55:02MC Julia Clavant 55:02JC Erwin Kamp 55:02EK Wouter Krabbendam 55:03WK Rolinda Claassen-Janssen 55:03RC Fleur van de Loop 55:03FL Sandra van Velthoven 55:03SV Anita Starren 55:03AS Julia de Geus 55:04JG Herman van Brakel 55:04HB Nena Schoonbeek 55:04NS Mien van Haalen 55:04MH Margit Michiels 55:05MM Gerben Zwitser 55:06GZ Yannick Kock 55:06YK Emilia Roelofs 55:06ER Jolijn Verkuijlen 55:06JV Marc Slagter 55:06MS Lian Klinker 55:06LK Nicole Thoonen 55:06NT Ee Tier 55:06ET Robin Verberk 55:07RV Willem Tang 55:07WT Erik Kock 55:07EK Joy Egter 55:07JE Leonie Berkhoff 55:07LB Val Manevy 55:08VM Jan van Sas 55:08JS Victor Martínez 55:09VM Emmy Harreman 55:09EH Ingrid Veldhuizen 55:09IV Marlène Konijn 55:10MK Jordi de Heer 55:10JH Jessica Hubers 55:10JH Manon Waterman 55:10MW Eltjo Poort 55:10EP Merlijn van der Veen 55:11MV Ingrid Tollenaar 55:11IT Joke van Ee 55:12JE Wolfgang Egenberger 55:13WE Niels Steenbakkers 55:13NS Jeannet Peters 55:13JP Bebpie Broekman 55:13BB Hanneke Masson 55:13HM Sascha Peeters 55:13SP Henriëtte Maaskant 55:14HM Ester Douma 55:14ED Jochem Veldhuis 55:14JV Herman Koopmans 55:14HK Mariska Koopmans 55:14MK Fenna Heuting 55:15FH Diane Offerman 55:15DO Elise Venemans 55:16EV Johan Heuting 55:16JH Wendy Lootsma 55:16WL Andrea Burgerjon-Kil 55:17AB Finish overzichtVrouwMan+19 sec54:58-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.