Details

Startnummer 43863
NaamFleur Muijsers
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieVSR
Snelheid10.836 km/uur
Tempo5:32 min/km
Nettotijd38:46
Bruto tijd41:36
Positie 2230 van 6727 totaal22306727 TOTAAL Positie 418 van 1578 VSR4181578VSR
FINISH Jasper Dijkstra 41:17JD Veronique Vasseur 41:17VV Monique Lecluse 41:17ML Angela Litjens 41:18AL Luuk Zwaan 41:18LZ Merel Hoogma 41:18MH Lisa Lens 41:19LL Koen Schmitt 41:19KS Jeroen Lamers 41:19JL Said Oumoulid 41:19SO Milou Thoonen 41:19MT Eric Schols 41:20ES Ramon Hanssens 41:20RH Margreet Ronk 41:20MR Martijn Beenders 41:21MB Eline Steeghs 41:21ES Peter van de Haar 41:22PH Erik-Sander Smits 41:22ES Siebren Woddema 41:22SW Karel van den Brink 41:22KB Wendy van Aanholt 41:22WA Casper Bosch 41:23CB Eric Vernooij 41:23EV Christian Dieker 41:23CD Mariska Scholten 41:23MS Karlijne Jansen 41:23KJ Ilke Rispens 41:23IR Machiel Ittmann 41:24MI Rumi Beeren 41:25RB Hans Appeldoorn 41:25HA Marco Wolkenfelt 41:25MW Bernard Piest 41:26BP Edwin van der Ven 41:27EV Tim Hutten 41:27TH Mireille Jansen 41:28MJ Markus Plessa 41:29MP Maartje van Loef 41:29ML Steven Debets 41:30SD Kelly Tjerkstra 41:30KT Anne-Mieke Jonkers 41:30AJ Mark Rijsouw 41:31MR Karen Jilesen 41:31KJ Teun Swinkels 41:32TS Frits Treffers 41:32FT Milou Boswinkel 41:32MB Wolfgang Rietveld 41:33WR Stefan Velders 41:33SV Pauline Martens 41:33PM Ilse Woestenburg 41:33IW Mia Willemsen 41:34MW Luca van Gremberghen 41:35LG Henry Evers 41:35HE Annet de Bruin 41:35AB Arjen de Gruijl 41:35AG Esther Stapelbroek 41:36ES Marcel van den Berg 41:36MB Willeke Peeters 41:36WP Floris Bouwmeister 41:36FB Fleur Muijsers 41:36FM Iris Timmerman 41:36IT Cornald van Strien 41:37CS Mario Kuppers 41:37MK Sjef Hoeks 41:38SH Horst Horning 41:39HH Vincent Dokter 41:39VD Herman Pouwels 41:39HP Rian Bekkers 41:39RB Melanie van de Ven 41:40MV Enny Hoenselaar 41:40EH Marijke van Balen 41:40MB Marly Boumans 41:41MB Sofie Wieringa 41:41SW Tamara Dobbelstein-Voorn 41:41TD Mirjam Lammers 41:42ML Jos Smits 41:42JS Gorazd Grebenjak 41:42GG Nadine Ploeger 41:43NP Pascal Dobbelstein 41:44PD Wendy Bruns 41:45WB Gerrit Hendriksen 41:45GH Maartje Houben 41:48MH Sterre Woddema 41:49SW Richard Woddema 41:49RW Adri Benschop 41:49AB Pieter Franssen 41:50PF Raymond Horsting 41:50RH Iris Franssen 41:50IF Lucas van der Velde 41:50LV Laura Geerts 41:51LG Maaike ten Buuren 41:51MB Peter Schulenberg 41:51PS Bram Ramers 41:52BR Tom Tijssen 41:52TT Loes Klaassen 41:52LK Marco Roeleven 41:52MR Lori Verlaan 41:52LV Ode Swart 41:52OS Ingeborg Vergunst-Floot 41:53IV Zenzi Broeksteeg 41:53ZB Laura van Huut 41:53LH Jop van Rens 41:54JR Eefje Rijsouw-de Bruijn 41:54EB Amber van Donkelaar 41:55AD Josť Nijenkamp 41:55JN Finish overzichtVrouwMan+19 sec41:36-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.