Details

Startnummer 43646
NaamMia van Riet
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieV55
Snelheid9.545 km/uur
Tempo6:17 min/km
Nettotijd44:01
Bruto tijd53:33
Positie 4338 van 6727 totaal43386727 TOTAAL Positie 105 van 234 V55105234V55
FINISH Antoon Kleine 53:14AK Esther Landsheer 53:14EL Jelena Katic 53:14JK Alexander van den Buuse 53:15AB Petra Schuring 53:16PS Joan Berkeljon 53:16JB Eline Berkeljon 53:16EB Dorine den Braven 53:16DB Sander van Berkel 53:17SB Silvie van der Heijden 53:17SH Audri Hensels 53:17AH Marjan Heijink 53:17MH Leroy van Oostrum 53:17LO Carina Geertsema 53:17CG Conny van Hall 53:17CH Andre Kisman 53:17AK Ingrid Vermeulen 53:17IV David Luikens 53:18DL Rianne van den Haak 53:18RH Eric Zwaard 53:18EZ Evelien de Wijk 53:18EW Dymphna Kaales 53:18DK Mariken van Ooijen-Goed 53:18MO Kim van der Lee 53:18KL Anja Jaspers 53:18AJ Mayke Engels 53:18ME Richelle Reinshagen 53:19RR Ton van Lieshout 53:19TL Marjelle van Embden-Hiddink 53:20ME Marloes van der Star 53:20MS Martijn Canoy 53:21MC Henriette Ruessink 53:21HR Monique Tijdeman 53:21MT Hasse Wijnen 53:21HW Lieke Huisman-de Ruiter 53:21LR Rutger Bulk 53:21RB Maroeska Rovers 53:21MR Robertino van Meerten 53:21RM Marijke Hengeveld 53:21MH Teun van der Zijden 53:22TZ Niels Riksen 53:22NR Dagmar Riksen 53:22DR Ciske Davids 53:22CD Mirjam de Louw 53:22ML Sophie Lamers 53:22SL Antonio Visscher 53:23AV Ruth Dercks 53:23RD Maarten Steinebach 53:23MS Leo van den Berg 53:23LB Hennie Zwezerijn 53:23HZ Nadine Hendriks 53:24NH Martien Hermsen 53:24MH Tamara Hermsen 53:24TH Sjoerd Hermsen 53:24SH Miranda Hendriks 53:25MH Josien Scheppink 53:25JS Dianne Bonnenberg 53:26DB Christel Jacobi 53:26CJ Lisa Bakker Holmdahl 53:26LH Dinie Kole 53:26DK Robin Spijker 53:28RS Roché Rengers 53:28RR Alex van de Logt 53:28AL Hans Lammers 53:28HL Mary van Aalderen 53:28MA Ramona Bosvelt 53:28RB Sophie Minnee 53:28SM José Coppens 53:29JC Mareti Koopmans 53:29MK Anke Boumans 53:29AB Mirjam Jacobs 53:30MJ Sander de Vries 53:32SV Judith Schonhoven 53:32JS Miriam van der Maten 53:33MM Leo Harms 53:33LH Mia van Riet 53:33MR Gratia van der Meijde 53:33GM Hanneke Brouwers 53:33HB Tom Oud Vreeswijk 53:34TV Eric Bosch 53:34EB Angeliek Arts 53:34AA Frauke Van der Beek 53:34FB Kim Messelink 53:34KM Ethie de Graaf 53:34EG Marijke de Graaf 53:34MG Raul Wittenberg 53:35RW Marleen de Laat 53:35ML Marion Lookman-Welting 53:36ML Ank Greijmans 53:36AG Annemarie de Jong 53:36AJ Karen Jens 53:36KJ Jan Hendriks 53:37JH Liesbeth Diemel 53:37LD Pieter Griffioen 53:38PG Adjan Dammers 53:38AD Nicole Richter 53:38NR Mirjam Veeger 53:38MV Caroline Wallaart 53:38CW Paulien Uhlenbeck 53:38PU Monique Feenstra 53:38MF Geertjan te Poele 53:39GP Vivianne van den Brink 53:39VB Marjorie van Hest 53:39MH Yvette Taken 53:39YT Gonneke Visser 53:39GV Annemiek Voermans 53:40AV Loes Heuves 53:40LH Claudia Schepers-Stegeman 53:40CS Lisa Schepers-Stegeman 53:40LS Loes Akkers-van Altena 53:40LA Michèlle Sülter 53:41MS Ties Bomer 53:41TB Daniel van Dijk 53:42DD Britt Termes 53:42BT Pauline Kuks 53:42PK Vera de Jong 53:42VJ Jaap Visser 53:43JV Lotte Bauhuis 53:43LB Manuel Oud 53:44MO Oscar Nijhof 53:44ON Sander Wietzes 53:44SW Kitty Visser 53:44KV Sebastiaan Niggebrugge 53:44SN Monica Etman 53:44ME Maria van der Meulen 53:45MM Jeroen Wientjes 53:46JW Marijke Hofmeester 53:46MH Mirjam van Velsen-Dijkstra 53:46MV Piet Wietzes 53:46PW Debby van Mil 53:46DM Bernd Schoofs 53:46BS Hanneke van der Zwaag 53:47HZ Wietske van der Zwaag 53:47WZ Ellie van Dinther 53:47ED Kirsten van Ossenbruggen 53:47KO Marieke Schutten 53:47MS Juan Rooijakkers 53:48JR Andy Hendrikx 53:48AH Brenda Klip 53:48BK Aya El Missaoui 53:48AM Guus de Bruijn 53:48GB Jan Braat 53:49JB Wilson Wong 53:49WW Rinke Verdiesen 53:49RV Lisa Heutinck-Lubbers 53:49LH Hanneke Peters 53:49HP Harriët Gilham 53:49HG Diana van Breemen 53:49DB Dré van der Schuur 53:49DS Anita Verwaal 53:49AV Mark Doornhein 53:50MD Anique Mangnus 53:50AM Linda Beumer 53:51LB Jesse Valentijn 53:51JV Marieke Hudepohl 53:51MH Jan Klomp 53:52JK Monet Dokter 53:52MD Marleen van Schagen 53:52MS Judith van Schagen 53:52JS Margriet Terpstra 53:52MT Ronald Walter 53:52RW Marianne Braam 53:52MB Mike Kip 53:52MK Shirley Bisseling 53:52SB Joost Timp 53:52JT Finish overzichtVrouwMan+19 sec53:33-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.