Details

Startnummer 43113
NaamBea Wellen
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieVSR
Snelheid10.03 km/uur
Tempo5:59 min/km
Nettotijd41:53
Bruto tijd51:33
Positie 3496 van 6727 totaal34966727 TOTAAL Positie 717 van 1578 VSR7171578VSR
FINISH Sander Veldhuizen 51:14SV Joeri van Ekeren 51:14JE Ties Kos 51:14TK Jeroen Keijzers 51:14JK Hans Buitelaar 51:14HB Michelle den Brok 51:14MB Ginny Netten 51:15GN Suzanne van Hinthem 51:15SH Chris Otten 51:15CO Suzanne van Zomeren 51:15SZ Silvana Hoogveld 51:15SH Janne Groenewegen 51:15JG Pieter Kuijpers 51:16PK Annemiek Ruiterkamp 51:16AR Raoul Heijsen 51:17RH Sarah Dubbelman 51:17SD Patrick van Haaren 51:18PH Johanna van der Land 51:18JL John Six 51:19JS Lieke van der Zee 51:19LZ Onno Helder 51:20OH Joep Helder 51:20JH Corinne van Straalen 51:20CS Karis van Straalen 51:20KS Gerard Pittie 51:21GP Arjan Klein 51:22AK Martin Lekkerkerk 51:22ML Kees-Jan Klein 51:22KK Taco Niezink 51:22TN Harry Visser 51:22HV Monique van der Marck 51:23MM Alberdien Veldhuizen 51:23AV Lars Houthuijzen 51:23LH Anna Edelaar 51:23AE Eveline Gradussen 51:23EG Marlies Peters 51:24MP Saskia Lagerberg 51:24SL Florentine Reijnen 51:24FR Cinthia Adams 51:24CA Linda de Bruin 51:24LB Mary Kuijk 51:24MK Kirby Spanjers 51:25KS Joris Deeken 51:25JD Eline de Werdt 51:26EW Eric Bessems 51:26EB Lonneke Teeuwsen 51:26LT Ardie Bos 51:26AB Ineke Pingen 51:26IP Desiree Bergmans 51:27DB Saskia van de Haar 51:27SH Paul Erinkveld 51:27PE Thea Kokkeler 51:27TK Gisela Makaaij 51:27GM Loes Smits 51:28LS Liesbeth Mengerink 51:28LM Isis Khalil 51:29IK Emmy Wanetie 51:29EW Kim van den Dam 51:29KD Boudewijn van de Geijn 51:30BG Kiki Vonk 51:30KV Jennifer Herms 51:30JH Mariska Bosma 51:30MB Frank Looman 51:30FL Jolanda Groenen 51:31JG Sanne Smits 51:31SS Renée Welling 51:31RW Ellen Bazelmans 51:31EB Roos Eysbach 51:32RE Rebecca Slabbekoorn 51:32RS Ellen Lubbers 51:32EL Bert van Agen 51:32BA Marian Kolk 51:32MK Anja Pool 51:32AP Madelon Hubers 51:32MH Dylano de Korte 51:33DK Robin van Putten 51:33RP Ake Eimers 51:33AE Bea Wellen 51:33BW André Peters 51:33AP Aimée de Kleijn 51:33AK Jan de Kleijn 51:33JK Pascalle Krist 51:34PK Jorien Karman 51:34JK Patty de Kleijn 51:34PK Rosan Kraaijvanger 51:35RK Ingrid van Dalen 51:36ID Yvon Geurts 51:36YG Wim van Ingen 51:36WI Mariette van Oers 51:36MO Nora Caerteling 51:36NC Mike de Wilde 51:37MW Cock Vermeer 51:37CV Judith Pols 51:37JP Babs Quist 51:37BQ Marcus Hermsen 51:38MH Jan Bookelaar 51:38JB Lidwine Luijkx 51:38LL Sander van den Berg 51:38SB Loes Bolhuis 51:39LB Paul Eichelsheim 51:39PE Hans Thoonen 51:39HT Liane Huysmans 51:40LH Judith Schol 51:40JS Monique van der Mark 51:40MM Elske de Jong 51:41EJ Joyce-Manyi Bakia 51:41JB Imke Frank 51:41IF Mirte Brouwer 51:42MB Marieke Geurts 51:42MG Esmee Eichelsheim 51:42EE Els Mourits 51:43EM Zoe Jacobs 51:44ZJ Rosanna Spijker 51:44RS Octaaf Spijker 51:44OS Irma van Haren 51:44IH Esther Winkels-van Haren 51:44EH Karin Fransen 51:44KF Jan-Pieter Eelants 51:45JE Joyce van Oosterhout 51:46JO Willem Louwers 51:47WL Lijn van der Star 51:47LS Mellody Cooiman 51:48MC Noor van de Steeg 51:48NS Freek Buurman 51:48FB Anne de Kok 51:48AK Miranda Walraven 51:48MW Lenneke Gerrits 51:48LG Marit Verbruggen 51:49MV Annemarie Salis 51:49AS Babette Thunnissen 51:49BT Melanie Schenning 51:49MS Corina Rutten 51:49CR Marc van Ooijen 51:49MO Toine Veenhuis 51:50TV Lynzie Fleming 51:50LF Geert van den Elsen 51:50GE Victor Hoogma 51:50VH Daimy van Ieperen 51:50DI Jurgen van der Burg 51:51JB Ronald Dielis 51:51RD Saskia Emmerik 51:51SE Niek Evers 51:51NE Loes Menger 51:51LM Marike Verhage 51:51MV Tatjana van Ooijen 51:51TO Thom Cats 51:52TC Mitch van Mierlo 51:52MM Annemiek Luimes 51:52AL Fanny van Kesteren 51:52FK Mieke Verploegen 51:52MV Judith Schoenmakers 51:52JS Finish overzichtVrouwMan+19 sec51:33-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.