Details

Startnummer 42787
NaamYvonne de Keyzer
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieVSR
Snelheid10.218 km/uur
Tempo5:52 min/km
Nettotijd41:07
Bruto tijd50:43
Positie 3154 van 6727 totaal31546727 TOTAAL Positie 643 van 1578 VSR6431578VSR
FINISH Ruben van Oorschot 50:24RO Lisette Peeters 50:24LP Brigitte Rapati 50:25BR Mijke Rapati 50:25MR Tom Peperkamp 50:25TP Machteld Koelewijn 50:26MK Frieda van de Geest 50:26FG Carola Philipsen 50:26CP Maria Stroecken 50:27MS Ilse van de Winkel 50:27IW Ine Vogelsangs 50:27IV Sanne van Oers 50:27SO Heidi Kelleners 50:27HK Alexander Huijs 50:27AH Els Verhaegh 50:27EV Jos Gijsbers 50:28JG Britte Stultiens 50:29BS Liesbeth van Overhagen 50:29LO Wendy Wildeman 50:30WW Joyce van Dinther 50:30JD Ria de Kok 50:30RK Maurice Setton 50:30MS Jurrie Niewold 50:30JN Alie Niewold 50:30AN Sven Terbeek 50:31ST Tanja Lenselink 50:31TL Henk Arts 50:31HA Gaby Janssen 50:31GJ Esther Wognum 50:31EW Joke van den Bogaard 50:31JB Dorien van den Eijnde 50:31DE Esther Coram 50:31EC Anja van Veen 50:31AV Ilse Hofstraat 50:32IH Edward Geldtmeijer 50:32EG Anne Klein Ovink 50:32AO Tom Geldtmeijer 50:33TG Lisa Daanen 50:33LD Femke Peters 50:33FP Sven Otte 50:34SO Julian Fianen 50:34JF Maurice Kommer 50:34MK Femke Manse 50:34FM Lina Fasel 50:34LF Frank Jurgens 50:34FJ Marloes Snijder 50:35MS Marijn Brouwers 50:35MB Marleen Giezen 50:36MG Stephanie Dijkstra 50:36SD Melvin Lak 50:37ML Lieke Baltussen 50:37LB Piene Meijers 50:37PM Marjolein van Ledden 50:38ML Jan van der Lingen 50:38JL Margreth Ente van Gils 50:38MG Floor Hoeijmakers 50:39FH Aafke Maltha 50:39AM Marie-Josť de Groot 50:39MG Rijk Takken 50:39RT Bas ten Buren 50:40BB Jeroen ten Buren 50:40JB Ben Smeets 50:40BS Jark Snijder 50:40JS Chyntia Geutjes 50:40CG Jolanda Golembiewski 50:40JG Manou Clavant 50:40MC Rosa Joosten 50:40RJ Sietske Dijkstra 50:41SD Rianne Dollevoet 50:41RD Suzanne Cuomo 50:41SC Sander Verweij 50:42SV Stijn de Kruijf 50:42SK Dimphy Baars 50:42DB Marleen Wijnstra 50:42MW Jeanne Mulders 50:42JM Richard de Keyzer 50:43RK Yvonne de Keyzer 50:43YK Vincent van Dijk 50:43VD Jannie Haverkamp 50:43JH Anke van der Zee 50:44AZ Marcel Hendriks 50:44MH Annette van der Meer 50:45AM Jannine de Boet 50:45JB Marianne de Boet 50:45MB Tijn Cheizoo 50:45TC Feniesja Hofman 50:46FH Annelieke van Velthoven 50:46AV Raymond Tourney 50:47RT Leon van Breugel 50:47LB Bob Renkens 50:48BR Boris Baneke 50:48BB Esther van Nuenen 50:48EN Nicole Stekkinger 50:48NS Thijs Kramer 50:49TK Nol Jansen 50:49NJ Myriam Simons 50:49MS Mary Reniers 50:49MR Anouschka ten Pas 50:49AP Marilene de Zeeuw 50:50MZ Carola Gieben 50:50CG Ina van Eldik 50:50IE Loes Vos 50:50LV Vera Pieper 50:51VP Jeroen Pas 50:51JP Michelle Geurts 50:51MG Isabel Geurts 50:52IG Carolien Cheizoo 50:52CC Pepijn Baneke 50:53PB Vera Bongaerts 50:54VB Sanne Toonen-Mulders 50:54ST Saar Mensink 50:54SM Joyce Grimmelikhuizen 50:54JG Jolanda van Engelen 50:54JE Joyce Wouterse 50:54JW Adri van der Mast 50:55AM Jeanne Stockmann 50:56JS Sjoerdtje Beekman 50:56SB Lieve Winkelaar 50:56LW Jessica Hoogeland 50:57JH Wilma Coehoorn 50:57WC Els vd Rapati 50:57ER Martijn van de Ven 50:57MV Nadine de Ronde 50:57NR Rebecca Rinsampessij 50:58RR Wim van Gestel 50:59WG Miriam Groot 50:59MG Kirsten Visser 51:00KV Myrna Rasker 51:00MR Minke Hendrix 51:01MH Lieke Schifferling 51:01LS Linja Degen 51:01LD Karin Winters 51:01KW Janka Dommerholt 51:02JD Kees Walraven 51:02KW Juul Schols 51:02JS Marielle Montens 51:02MM Annet Hietberg 51:02AH Finish overzichtVrouwMan+19 sec50:43-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.