Details

Startnummer 42269
NaamEva Thijssen
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieVSR
Snelheid8.782 km/uur
Tempo6:50 min/km
Nettotijd47:50
Bruto tijd57:05
Positie 5646 van 6727 totaal56466727 TOTAAL Positie 1306 van 1578 VSR13061578VSR
FINISH Madelief Lenders 56:46ML Albert Jurgens 56:46AJ Lieke van Lieshout 56:47LL Marian van de Klift Heijmans 56:47MH Anouk Groothuizen 56:48AG Jesse de Reuver 56:49JR Yvonne de Ridder 56:49YR Deborah Mikkers 56:49DM Tristan van Leest 56:50TL Rogier de Vries 56:51RV Joris Paree 56:51JP Henny Terpstra-Hoving 56:51HT Kim Gerrits 56:51KG Jurgen Manders 56:51JM Bianca Schrurs 56:51BS Ellen Dijkstra 56:51ED Marc Hofstee 56:52MH Wouter van der Aa 56:52WA Ruben Kik 56:52RK Simone de Groot 56:52SG Jettie Lensen 56:53JL Jolande Reyers 56:54JR Gerrie Hooijman 56:54GH Nikita Nieuwkerk 56:54NN Patrick Laurensen 56:54PL Anne Rijpma 56:54AR Linda Demkes 56:55LD Mireille ter Berg 56:55MB Julia Lourens 56:55JL Martin Knippers 56:55MK Marcel Rothuizen 56:55MR Ramon Litjens 56:56RL Andrea Kalisvaart 56:56AK Melanie Pijnacker 56:56MP Tanja van Elten 56:57TE Ton Geelen 56:57TG Karin Wagenaar 56:57KW Kasper Stokman 56:58KS Heidi Geurts van Kessel 56:58HK Bas Albers 56:59BA Mike Janssen 56:59MJ Lauraine Vink 56:59LV Sandra Jansen 56:59SJ Chantalle Crol 57:00CC Caroline Veenstra 57:01CV Karim Andaloussi 57:01KA Anne Ottenbros 57:01AO Wencke Kersten 57:02WK Arne Merkens 57:02AM Kay Poppema 57:02KP Maarten Beekmans 57:02MB Manouska Ramroep 57:02MR Jaap Schreuder 57:03JS Marcel Dijkkamp 57:03MD Jacinta Boen 57:03JB Renate Hendriks 57:03RH Sannne Nalis 57:03SN Ferdie Pijnacker 57:03FP Anneke van Campen 57:03AC Birgit Koster 57:04BK Faye van der Veen 57:04FV Maarten Strik 57:05MS Marieke Baltussen 57:05MB Eva Thijssen 57:05ET Alma Thijssen 57:05AT Rob Thijssen 57:05RT Petra Markerink 57:06PM André de Groot 57:06AG Annelies Heijmans 57:06AH Hans Spanjers 57:06HS Anouk Franken 57:07AF Janice Direks 57:07JD Ester Stolk 57:07ES Roelof de Boer 57:07RB Cecile Verbruggen 57:08CV Suus Idema 57:09SI Marjon Paree 57:09MP Mariska Braakhekke 57:09MB Esther Alders 57:09EA Mary Ekelmans 57:10ME Emma Tas 57:10ET Martin Brouwer 57:10MB Dide Eertink 57:10DE Frank Eertink 57:10FE Claudette Roelofs 57:10CR Saar Terra 57:10ST Stefan van Dooren 57:11SD Wilfred Roelofs 57:11WR Mark van der Veen 57:12MV Loïs Goris 57:12LG Nini Hazel 57:12NH Christel Schreuders 57:12CS Babette Aanraad 57:13BA Daniëlle Donkers 57:14DD Erwin Verbruggen 57:14EV Clari Korver-Westerveld 57:14CK Margriet Timmer 57:14MT Tom Degen 57:15TD Pascalle Vermeer 57:15PV Ivette Oudenbroek 57:15IO Jolijn Warring 57:15JW Kim Veldhuizen 57:15KV Marjon Beuwer 57:15MB Lilian van den Hof 57:16LH Els Haverkate 57:16EH Ingrid van den Bos 57:16IB Susanne Groeneveld 57:16SG Petra van der Heijden 57:16PH Yee Mi Wong 57:16YW Gitta Walvoort 57:17GW Quinten Klippert 57:18QK Kim Melchels 57:18KM Robin Janssen 57:18RJ Pieter Hop 57:19PH Sandra Maatsen 57:19SM Floor van den Brink 57:20FB Paul Geurts 57:21PG Jasper Schoonhoven 57:21JS Nel de Bruin 57:22NB Piet de With 57:22PW Richard Meerenga 57:22RM Eline van der Heijden 57:22EH Evelien Willems 57:22EW Jeltje Dijkstra 57:23JD Gina Ertana 57:24GE Fianne van Loveren 57:24FL Finish overzichtVrouwMan+19 sec57:05-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.