Details

Startnummer 42056
NaamAnnabel Peeters
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieVSR
Snelheid10.78 km/uur
Tempo5:34 min/km
Nettotijd38:58
Bruto tijd39:21
Positie 2311 van 6727 totaal23116727 TOTAAL Positie 444 van 1578 VSR4441578VSR
FINISH Kiona Peters 39:02KP Perry van der Biezen 39:02PB Maaike Overgoor 39:03MO Ingrid van der Jagt 39:03IJ Maartje Postma 39:03MP Wouter Palm 39:04WP Judith van Lieshout 39:04JL Niek van Aken 39:05NA Monique Reijnders 39:05MR Roos Lans 39:05RL Sandra Verwaal 39:05SV Hester Haasdijk 39:05HH Esther van der Wielen 39:05EW Jeannette Meijs 39:06JM Jan Willem Binnenhei 39:06JB Wouter Haarhuis 39:06WH Ton Reijnders 39:06TR Maartje Poos 39:07MP Jennifer Laarman 39:07JL Annemiek van den Brink 39:07AB Jeroen Heijsman 39:08JH Harold van Woezik 39:08HW Arjanne Caniels 39:08AC Rik Roncken 39:09RR Naud Bank 39:09NB Ellie Weijde 39:09EW Koen van Vught 39:10KV Claire Visser 39:10CV Janine Heikens 39:10JH Steven Kling 39:11SK Jaap Mulders 39:11JM Edwin van den Ende 39:11EE Peter Kegel 39:11PK Nol van Dijk 39:12ND Demi van den Ende 39:12DE Pieter Kegel 39:12PK Meike Weijde 39:12MW Marinela Vieira 39:14MV Sandra Bos 39:14SB Boaz Burger 39:14BB Wilma Raijmann 39:14WR Margo Aarnink 39:15MA Britt Raben 39:15BR Hans Bosman 39:15HB Iris Wijen 39:15IW Seb Slaats 39:15SS Mike van Rheenen 39:16MR Maike Dokman 39:17MD Marije van Solinge 39:17MS Anita Monen 39:17AM Antoine van de Westerlo 39:17AW Jesse Elsen 39:18JE Frans van de Zande 39:18FZ Lois van Beveren 39:18LB Silke Slaats 39:18SS Suze Derkse 39:18SD Angélique de Jonge 39:18AJ Lars van Wijk 39:19LW Barry Leenders 39:19BL Leonie Brandt-Janssen 39:19LB R Giesbers 39:20RG Bas Stottelaar 39:20BS Jarrod Gott 39:20JG Miriam Hol-Jansen 39:20MH Inge Theunissen 39:20IT Marin Hagemans 39:20MH Karen Weijman 39:21KW Vincent Kragten 39:21VK Jeroen van den Eijnde 39:21JE Engelien Nibbelink 39:21EN Annabel Peeters 39:21AP Thijs Ronhaar 39:22TR Robbert Goossens 39:22RG Leroy Franken 39:23LF Marieke Willemsen 39:23MW Willemijn Somford 39:23WS Debby Nijenhuis 39:23DN Felix Klaassen 39:24FK Dave Vos 39:25DV Jelle Loeffen 39:25JL Remco van Ee 39:25RE Hester van Bommel 39:25HB Topper Jansen 39:27TJ Michelle van der Mark-Kroekenstoel 39:27MM Liset Verhaar 39:28LV Tom Ahlers 39:28TA Tom Elbers 39:29TE Ruud Wolffensperger 39:29RW Mario Vitale 39:29MV Stein Strous 39:30SS Heleen Randag 39:30HR Sacha Jurgens 39:30SJ Wouter Kuipers 39:30WK Henriette Dielissen 39:30HD Julinara Labage 39:31JL Alex van Egerschot 39:32AE Sigrid Janssen 39:32SJ Ramon Besselink 39:33RB Dennis van Oene 39:33DO Jan van Asselt 39:34JA Gert Ruitenberg 39:34GR Christian van Lier 39:35CL Barbara van den Bos 39:35BB Thomas den Otter 39:35TO Sander Kaasjager 39:35SK Juliette Mooren 39:35JM Tom Jansen 39:35TJ Thijmen Stal 39:35TS Ruud Dielis 39:36RD David Verholt 39:36DV Willem Peter Leensen 39:36WL Fabio Formisano 39:36FF Arjan Arts 39:36AA Nicole Jansen 39:36NJ Daphne Luis 39:36DL Jan Luis 39:36JL Bram Gerritsen 39:37BG Stephanie Wien 39:37SW Renée van der Sluis 39:37RS Bart van Ninhuys 39:37BN Pepijn van Woerkom 39:37PW Lidy van Driel 39:38LD Hugo Steeghs 39:38HS Toekie van Apeldoorn 39:39TA Michiel Stokking 39:39MS Jasper van der Molen 39:40JM Ronald Vrielink 39:40RV Tom van Kaauwen 39:40TK Marjan van Eck 39:40ME Finish overzichtVrouwMan+19 sec39:21-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.