Details

Startnummer 41763
NaamJosé Götz
Woonplaats / verenigingNijmegen Atletiek
AfstandZevenheuvelennacht - 7 km
CategorieV45
Snelheid9.561 km/uur
Tempo6:17 min/km
Nettotijd43:56
Bruto tijd48:18
Positie 4319 van 6727 totaal43196727 TOTAAL Positie 238 van 488 V45238488V45
FINISH Inge Palm 47:59IP Simone van Duijne 47:59SD Saskia Bom 47:59SB Peter van Etten 47:59PE Marc Thewissen 48:00MT Juul Lelieveld 48:00JL Ellen van Kollenburg 48:00EK Brigit Roelofs 48:01BR Mark Meenhuis 48:01MM Fred Dusseljee 48:01FD Doranda Janssen 48:01DJ Anna van Wijk 48:01AW Eva van Wijk 48:01EW Mireille Philips 48:01MP Ira Philips 48:01IP Leontine van Raalte 48:02LR Mir Marinus 48:03MM Francis Kruizinga 48:03FK Robin Lancaster 48:03RL Angelique Creemers 48:03AC Marielle van Riel 48:03MR Marissa Segers 48:05MS Noa Bicentini 48:05NB Wendelien Planten 48:06WP Anne Goosen 48:06AG Ewald de Bruin 48:06EB Maarten Peters 48:06MP Melissa Czajkowski 48:07MC Maarten Kemna 48:07MK Anne Kemming 48:07AK Karin Francissen 48:07KF Muriël van Bergen 48:07MB Mechie van Wagenberg 48:07MW Karin van Venrooij 48:07KV Jenny Bekkers 48:07JB Jonathan van den Herik 48:08JH Jan de Kleijn 48:08JK Sandra Kamel 48:09SK Petra Alink 48:09PA Anique Heezen 48:09AH Hans Steeman 48:09HS Remy van Geenen 48:09RG Jolien de Weerd 48:09JW Leon Jaspers 48:09LJ Rob Roosen 48:10RR Dick van Aalten 48:10DA Robin Wolvers 48:10RW Roy Wieleman 48:11RW Anne Eskes 48:11AE Floor Remijn 48:11FR Renate Plegt-Kuipers 48:12RP Jeanette de Lorme 48:12JL Thom Lucassen 48:12TL Christel Lucassen 48:12CL Esmée Vermeulen 48:12EV Hans Plegt 48:13HP Janet Bootsma 48:13JB Naomi Verlaan 48:13NV Afke Boschma 48:13AB Nick Paymans 48:14NP Lotte Wossink 48:14LW Elske van Rijnsoever 48:14ER Liesbeth Hendriks 48:15LH Daphne de Groot 48:16DG Sebastiaan van den Heuvel 48:16SH Danielle Bosschaart 48:16DB Nina Boswinkel 48:16NB Ellen Gerritsen 48:16EG Denise Kweens 48:16DK Véronique Stevens 48:16VS Esther Zinnemers 48:17EZ Guus Lankhuizen 48:18GL Nikki Bax 48:18NB Marian Hofman 48:18MH Johannes Kamstra 48:18JK José Götz 48:18JG Judith van der Pluym 48:19JP Marina van Boxtel 48:19MB Lian van den Akker 48:19LA Thomas Geurts 48:19TG Dilianne Hendriks 48:19DH Hans Geurts 48:20HG Jacquelien Stoffels 48:21JS Suzanne van Boekholt 48:21SB Sabine Balk 48:21SB Jelle Bunt 48:21JB Nicole Leninduan 48:22NL Jeroen van Hoorn 48:22JH Leo van Hoorn 48:22LH Sarah Jolink 48:22SJ Pascal van Haaren 48:22PH Ellen Rutjes 48:22ER Nadine Thielen 48:22NT Tanja van Hoorn 48:22TH Youri Loderus 48:23YL Bas van Swelm 48:23BS Ivo Willems 48:23IW Lonneke van Bergen 48:23LB Johan Cornelisse 48:24JC Bob Jansen 48:24BJ Rosemarie Hendriks 48:24RH Patricia Verhelst 48:24PV Wim Vriezen 48:25WV Karin van der Linde 48:25KL Erika Tijssen 48:25ET Marianne Hendriks 48:26MH Joop Baltussen 48:26JB Jeanette Kroesen 48:26JK Femmie de Vegt 48:26FV Marijke de Klein 48:26MK Henri Wanschers 48:27HW Annemay de Rooy 48:27AR Marjolein van Beek 48:27MB Gilbert van der Heiden 48:28GH Emma Pluymen 48:29EP Sanne van Aarle 48:29SA Edwin Schrage 48:30ES Diede Loopik 48:30DL Janet Huige 48:30JH Marieke van den Bor 48:30MB Marlou van Heemskerk 48:31MH Sam Schols 48:31SS Karina Franssen 48:31KF Nina van Ginkel 48:32NG Lise Kamps 48:32LK Karin Kolvoort 48:32KK Roosmarijn Zoeteweij-Vette 48:33RZ Lonneke Martens 48:33LM Bert Zinnemers 48:33BZ Ilse van Gerwen 48:34IG Max Verwiel 48:34MV Luuk de Jong 48:34LJ Margot van Rossum 48:34MR Irene Reitsma 48:34IR Lea de Vries 48:35LV Niels Delvers 48:35ND Woltjo Delger 48:35WD Eline Welling 48:35EW Otto van der Neut 48:36ON Wendy van der Burgt-van Ingen 48:36WI Jorn van den Bosch 48:36JB Willem Baas 48:36WB Marian Wiedenhof 48:37MW Leonie van der Leek 48:37LL Rhona Hoven-Eveleigh 48:37RH Johan van Aalst 48:37JA Ruth Knops 48:37RK Finish overzichtVrouwMan+19 sec48:18-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Zevenheuvelennacht - 7 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.