Details

Startnummer 12140
NaamRob Turksema
Woonplaats / verenigingEindhoven Atletiek
AfstandNN Zevenheuvelenloop - 15 km
CategorieM50
Snelheid11.373 km/uur
Tempo5:17 min/km
1 kilometer5:34 (5:34)
2 kilometer10:59 (5:25)
3 kilometer16:27 (5:28)
4 kilometer21:48 (5:21)
5 kilometer27:18 (5:30)
6 kilometer32:39 (5:21)
7 kilometer37:49 (5:10)
8 kilometer43:12 (5:23)
9 kilometer48:26 (5:14)
10 kilometer53:24 (4:58)
11 kilometer58:39 (5:15)
12 kilometer1:03:54 (5:15)
13 kilometer1:08:56 (5:02)
14 kilometer1:14:03 (5:07)
Nettotijd1:19:08 (5:05)
Bruto tijd1:39:26
Positie 10217 van 20468 totaal1021720468 TOTAAL Positie 1059 van 1947 M5010591947M50
FINISH Nique Venrooy 1:39:07NV Karin Voogt 1:39:07KV Francesca Tiso 1:39:09FT Inge Hengstmengel 1:39:09IH Gerard Esser 1:39:09GE Yvonne van Lieshout 1:39:09YL Guido Brokking 1:39:10GB Paul van Vuuren 1:39:10PV Marc van Ierland 1:39:12MI Roland Giesbers 1:39:13RG Laura Ligtenberg 1:39:13LL Rob van der Salm 1:39:13RS Vincent van de Logt 1:39:13VL Tom Olthof 1:39:13TO Ricardo Pengel 1:39:13RP Dirk van Helvoort 1:39:14DH Sytse Buruma 1:39:14SB Joris Peters 1:39:14JP Mark Roelofs 1:39:15MR Angelique van Ommen-Wiekens 1:39:15AO HP Duijndam 1:39:15HD Bob van der A 1:39:15BA Jeroen Kok 1:39:15JK Ed Kok 1:39:15EK Pim Ewijk 1:39:16PE Gerard Hogeterp 1:39:16GH Dave van Grunsven 1:39:17DG Andreas Kompatscher 1:39:17AK Michael Kuipers 1:39:17MK Rob Bruggers 1:39:17RB Elly Stornebrink 1:39:17ES Ellen Kousbroek 1:39:17EK Jan Sligter 1:39:17JS Don van Grunsven 1:39:17DG Mirjam Jansen 1:39:17MJ Pascal Morlog 1:39:17PM Thijs van der Klauw 1:39:18TK Sander Oosterink 1:39:18SO Joey van Veen 1:39:19JV Ton Hoogakker 1:39:19TH Anneke Witt 1:39:19AW Marion Tromp 1:39:19MT Alex Kloet 1:39:20AK Erwin Knapper 1:39:20EK Wilfred Wolf 1:39:20WW Jerry Schouten 1:39:20JS Markus Verhoeven 1:39:20MV Arie Baas 1:39:20AB Paul Wagland 1:39:21PW Eric Wijnen 1:39:21EW Sylvain Megard 1:39:22SM Pieter Overwater 1:39:23PO Ralph Niels 1:39:23RN Hans Kerkhoven 1:39:23HK Fleur van den Nieuwendijk 1:39:23FN Ingrid den Boer 1:39:23IB Juan Jakobs 1:39:23JJ Rene Wijnsema 1:39:24RW James Trujillo 1:39:24JT Dirk van der Graaf 1:39:24DG Wim Henk Steenpoorte 1:39:24WS Ingo Rolff 1:39:24IR Lorenzo Bruggemans 1:39:25LB Arne Kurze 1:39:25AK Annet Metz 1:39:25AM Ingeborg Wijzenbroek 1:39:25IW Tini van Deijne 1:39:26TD Edith Liauw 1:39:26EL Rob Turksema 1:39:26RT Celine Kloppers 1:39:27CK Eric Boons 1:39:28EB John Geraedts 1:39:28JG William van der Stappen 1:39:28WS Michael Leo 1:39:28ML Hidde Tjallingii 1:39:29HT Emiel Tijs 1:39:29ET Roel van de Ligt 1:39:29RL Michel Hermsen 1:39:29MH John Elbers 1:39:29JE Dorien Jacobs 1:39:29DJ Arthur Verstegen 1:39:29AV Bauke van Voorthuijsen 1:39:30BV Mathieu van der Veen 1:39:30MV Danny de Vos 1:39:30DV Stefan Visscher 1:39:31SV Lotte Hagenbeek 1:39:31LH Thomas Brugman 1:39:32TB Carla Pijnenburg 1:39:32CP Susanne van Bijnen 1:39:32SB Marieke Roelofs 1:39:32MR Raymond Postma 1:39:32RP Toine Vogels 1:39:33TV Daphne van den Bogaard 1:39:33DB Foka Brinkman 1:39:33FB Ilja Spaan 1:39:33IS Anna Wieman 1:39:34AW Marjolein Udo 1:39:35MU Ted Vollebregt 1:39:35TV Mark Wagemans 1:39:35MW Thijs Haarlemmer 1:39:35TH Frits Haarlemmer 1:39:35FH Ketura Sikken 1:39:35KS Bas de Jong 1:39:36BJ Thies Timmermans 1:39:36TT Maarten van Hulsentop 1:39:36MH Nol Janssen 1:39:36NJ Han Pol 1:39:37HP Saskia Ferket 1:39:37SF Yvon Schrama 1:39:37YS Vincent van Eijk 1:39:37VE Erwin Lansbergen 1:39:38EL Marije Oosterbaan 1:39:38MO Mellanie de Wijs 1:39:38MW Henk Brouwer 1:39:39HB Esther de Ries 1:39:39ER Karin Goes 1:39:40KG Jean-Paul van Brakel 1:39:41JB Maarten Bruinsma 1:39:41MB Maarten van Duivenvoorde 1:39:42MD Albert Pul 1:39:42AP Rik Helsdingen 1:39:42RH Rob van der Velde 1:39:42RV Erik Scholte 1:39:43ES Erik Mulder 1:39:43EM Mark van Boxtel 1:39:43MB Wijbe Roorda 1:39:44WR Patrick Baars 1:39:44PB Hiske Kneepkens 1:39:44HK André Balke 1:39:44AB Hans van Megen 1:39:44HM Saskia Binken 1:39:45SB Hein van Putten 1:39:45HP Roel Schutten 1:39:45RS Daan ten Haaf 1:39:45DH Fabienne Drost 1:39:45FD Marilyn Hoogendijk 1:39:45MH Finish overzichtVrouwMan+19 sec1:39:26-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de NN Zevenheuvelenloop - 15 km:


Volgend evenement Stichting Zevenheuvelenloop:
5e Stevensloop - zondag 17 maart 2019, met op zaterdagavond 16 maart: Stevensstadscross.