Details

Startnummer 7827
NaamAlien Bijsterbosch
WoonplaatsDe Gemzen
AfstandWavin 4 Engelse Mijlen
CategorieVrecr
Totaal plaats2756 / 4023
Categorie plaats975 / 1708
(Tussen)tijden
Netto tijd41:30 (41:30)
Bruto tijd46:20
Snelheid9,307 km/uur
Tempo6:27 min/km
FINISH Lia den Boer 46:01LB Jurswin Statius 46:02JS Karin Peters 46:02KP Minke Diever 46:02MD Bernadet Gort 46:02BG Roelof Kort 46:02RK Hans Rein Jacobi 46:03HJ Bram Bliek 46:03BB Maartje Heij 46:03MH Bertine Boojj 46:04BB Eric Poot 46:04EP Gjalt Kootstra 46:04GK Wesley Jansen 46:04WJ Dick Aaldenberg 46:05DA Gert Jansen 46:05GJ Ivar Jansen 46:05IJ Bernard Pleyter 46:06BP Danielle Drenth 46:06DD Rijk Martijn Bijker 46:06RB Zoey Hilhorst 46:06ZH Annemarie Seuters 46:06AS Aart Seuters 46:06AS Josť Eppink 46:07JE Denise van der Vegt 46:08DV Mechel Dil 46:08MD Janneke Spinder 46:08JS Aliene van Dijk 46:09AD Jan Pieter Redert 46:09JR Rita Redert 46:09RR Natasja Alferink 46:09NA Yasmine Leiker 46:10YL Jorden Melenhorst 46:10JM Wouter Wijnhout 46:10WW Jan Maarten Kolenbrander 46:11JK Peter de Bolster 46:11PB Gerard Migo 46:12GM Evelien Zuiderwijk 46:12EZ MariŽlle Bloemert 46:12MB Rianne Bagerman 46:12RB Melanie Langenhof 46:12ML Marina Romeijn 46:12MR Erik Meier 46:12EM Laura Heinhuis 46:12LH Rianne van Beek 46:13RB Tessa Boerema 46:13TB Nelleke van der Waal 46:13NW Sabrina Zwep 46:13SZ Aaldert Volker 46:13AV Willem Leene 46:14WL Etienne la Faille 46:14EF Tim Damhuis 46:14TD Shimara Kramer 46:14SK Edward de Vries 46:14EV Carolien Turien 46:15CT Gert Turien 46:15GT Rosanne van der Blonk 46:15RB Han Nijboer 46:15HN Chris Tempelman 46:15CT Diana van der Steeg 46:15DS Max Heitbrink 46:15MH Kristine Pool 46:16KP Jort Hagedoorn 46:16JH Chris Luitjes 46:16CL Niek Zomerdijk 46:16NZ Thea Straat 46:17TS Maria van Dijk 46:18MD Barry Bulder 46:18BB Rutger Odinga 46:18RO Jeff Meerman 46:18JM Anne Reuvers 46:18AR Art Bruggink 46:18AB Jan Huzen 46:18JH Niels Brand 46:18NB Vera van Mill 46:19VM Maud Telman 46:19MT Edwin Horstman 46:20EH Alien Bijsterbosch 46:20AB Tamara Smit 46:20TS Nienke Kroon 46:21NK Noor Trooster 46:21NT Ria Schuit 46:21RS Babs Trooster-Oonk 46:21BT Christel Wevers 46:21CW Rianne van der Kamp 46:22RK Mike van Puffelen 46:22MP Femke van de Zwaan 46:22FZ Leonie Scholtz 46:22LS Arjette de Vries 46:23AV Ruby Koersma 46:23RK Eva Sloff 46:23ES Suzan Dijkstra 46:23SD Luuk van Werven 46:23LW Fleur Haveman 46:24FH Jaap Kroezen 46:24JK Max Keijl 46:24MK Inge Sandink 46:24IS Dorothee Kruiper 46:24DK Klarenbeek Tanja 46:24KT John Heerema 46:24JH Bianca Slump - Mul 46:25BM Yvon Rahakbauw 46:25YR Floor Wennemars 46:25FW Reserve Reserve 46:25RR Fedde Heuvink 46:25FH Inge Marquering 46:26IM Anne Knispel 46:26AK Gerda Bleeker 46:26GB Demi van der Linde 46:26DL Kimberly Bijl 46:27KB Mario Rojas 46:27MR Carien Merema 46:27CM Hanneke Barendregt 46:27HB Marja van der Haar 46:27MH Wouter Koning 46:27WK Arjan van Middendorp 46:28AM Edwin Wijermars 46:28EW HenriŽtte Meeske 46:28HM Peter Slump 46:29PS Jalal Al Mohammed 46:29JM Marc Haverkort 46:29MH Henderika Glashouwer 46:30HG Edgar Hersevoortt 46:30EH Richard de Bruin 46:32RB Feikje Elzinga 46:32FE Tom Odink 46:34TO Harmen Mook 46:34HM Pieneke van Pijkeren 46:36PP Rinze Faber 46:36RF Julia Kasanwidjojo 46:36JK Mareen van Riessen 46:36MR Marit Prins 46:37MP Mike ten Broeke 46:38MB Geert Drenth 46:38GD Coen van den Brink 46:38CB Erwin Veltman 46:39EV Sanne Huisintveld 46:39SH Sophie Leerentveld 46:39SL Anne Hoeksel 46:39AH Finish overzichtVrouwMan+19 sec46:20-19 sec
Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de Wavin 4 Engelse Mijlen: